CeleGoalsZieleΣτόχοιObjectifs
 


Στόχοι  

Στόχος του Έργου είναι ο σχεδιασμός ενός κοινού προγράμματος σπουδών από ένα δίκτυο πέντε εταίρων (Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ΕΕ) σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο με τίτλο: Διακυβέρνηση για Βιωσιμότητα. Μετά την οικονομική κρίση είναι αναγκαία (πολύ περισσότερο τώρα από ότι στο παρελθόν) μια στρατηγική για να αντιμετωπιστούν ολοκληρωμένα μακροχρόνια θέματα και να οδηγηθεί η οικονομία κάθε χώρας σε μία σταθερή, ισορροπημένη και αειφόρο ανάπτυξη. Νέες πηγές ανάπτυξης θα πρέπει να υποστηριχτούν με επενδύσεις σε υποδομές, καινοτομία και εκπαίδευση, προκειμένου να επιτευχθεί παραγωγική ανάπτυξη και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί η ορθολογική χρήση των πηγών σε μια πράσινη οικονομία, μέσα σε ένα πλαίσιο ανοικτών αγορών.

Υπάρχει μια ισχυρή απαίτηση απέναντι στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στο πεδίο της επιμόρφωσης της νέας γενιάς αλλά οι νέες γενιές παλαιότερων γενεών για τους κανόνες μιας χρηστής διακυβέρνησης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης. Η επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας ως δημόσιο αγαθό παγκοσμίως απαιτεί μια καλύτερη διακυβέρνηση, κάτι που γίνεται ακόμη περισσότερο αναγκαίο για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις οικονομίες σε μετάβαση.

Είναι επίσης μεγάλη ανάγκη η ανώτατη εκπαίδευση, να διδάξει τις νέες γενιές και τις παλαιότερες τους κανόνες μιας χρηστής διακυβέρνησης για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Η επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας ως δημόσιο αγαθό παγκοσμίως απαιτεί μια καλύτερη διακυβέρνηση, κάτι που γίνεται ακόμη περισσότερο αναγκαίο για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις οικονομίες σε μετάβαση. Ο συνδυασμός «βιωσιμότητα» και «διακυβέρνηση» είναι αυτό που κάνει το πρόγραμμα μοναδικό και πιστεύουμε αναγκαίο στην παγκόσμια αγορά.

Το πρόγραμμα θα εστιάσει σε έξι (6) βασικούς πυλώνες:

  • Πολιτική Σταθερότητα και Ποιότητα των Ρυθμιστικών Μηχανισμών
  • Αποτελεσματικότητα της Διακυβέρνησης
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος
  • Κοινωνική Πολιτική και Βελτιωμένα Συστήματα Ασφάλισης
  • Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Βιωσιμότητας
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αγροτικά Προϊόντα και Δημόσια Υγεία

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας μπορεί να υπονομεύσει την κοινωνική σταθερότητα. Κατά συνέπεια, η χρηστή διακυβέρνηση πρέπει να συνδεθεί με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές που μειώνουν την ανεργία, καθιστούν εφικτή την επαναφορά στην αγορά εργασίας και αποκλείουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι αναγκαίο να μειωθεί η επίδραση της κρίσης της απασχόλησης και να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα εύρεσης εργασίας μέσω πολιτικών  που μειώνουν την ανεργία, αυξάνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και συνδυάζουν δουλειές με ανάγκες της αγοράς εργασίας, εμπεριέχουν στήριξη των ανέργων, υποστηρίζουν την υπάρχουσα απασχόληση, και όλα αυτά συμπεριλαμβάνοντας τα επί μέρους σχήματα ανεργίας συνδυασμένα με μέτρα επιμόρφωσης.

Η αναγκαιότητα απάντησης στην οικονομική κρίση δεν πρέπει να  παραβλέπει την ευκαιρία να προάγει την παγκόσμια πράσινη ανάκαμψη βάζοντας τις οικονομίες μας σε μία τροχιά προς βιώσιμη ανάπτυξη. Τα δημοσιονομικά πακέτα επενδύουν όλο και περισσότερο σε μέτρα, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία πράσινων επαγγελμάτων και χαμηλού άνθρακα, ενεργειακά αποδοτικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτά περιλαμβάνουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης επένδυση σε δημόσιες μεταφορές, υποδομές, κίνητρα για ανακύκλωση και για ενεργειακά αποδοτικά οχήματα, έρευνα σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, υποστήριξη σε ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες, όπως και για ενισχυμένες μειώσεις CO2.

Η σταθερή και ασφαλής διάθεση ενέργειας είναι απαραίτητη για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη• είναι αναγκαίο να εξασφαλίσουμε  την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και την πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο σημαντικός παράγοντας της μελλοντικής ανάπτυξης είναι να κρατηθούν οι αγορές ανοικτές και να απορριφθεί ο προστατευτισμός κάθε είδους.  Σε δύσκολους καιρούς είναι αναγκαίο να αποφευχθούν παλιότερα λάθη προστατευτικών πολιτικών, ιδιαίτερα δεδομένης της έντονης ύφεσης στο παγκόσμιο εμπόριο που ακολούθησε την οικονομική κρίση. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί το διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και να καταργηθούν ορισμένα εμπόδια για τεχνολογίες και επενδυτικά αγαθά, τονώνοντας την αύξηση της καθαρότερης παραγωγής. Είναι αναγκαίο να μεγιστοποιηθούν οι προσπάθειες και τα βήματα ώστε να προωθηθεί και να διευκολυνθεί το εμπόριο και οι επενδύσεις και να αποφευχθεί το ύψωμα νέων εμποδίων στην επένδυση και στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, θέτοντας νέους περιορισμούς στις εξαγωγές. Η καινοτομία και η γνώση αποτελούν παράγοντες κλειδιά για τη στήριξη της ανάκτησης και για να μπει η οικονομία σε μία τροχιά περισσότερο βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί η καινοτομία σε σχέση με μακροπρόθεσμες προκλήσεις και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, εταιρειών και υπηρεσιών που θα είναι αποφασιστικοί παράγοντες για να δημιουργηθούν νέες πηγές ανάπτυξης.