MotywacjaMotivationMotivationΚίνητραMotivation
 


Motywacja  

Konsorcjum obejmuje 5 partnerów mających doświadczenie w zapewnianiu wiedzy w zakresie Skutecznego Rządzenia dla Zrównoważonego Rozwoju. Opracowany wspólnie program nauczania gwarantuje dobrą i wysoką jakości edukacji przeznaczoną dla urzędników administracyjnych oraz kandydatów na takich urzędników w krajach europejskich i innych, w szczególności w państwach, gdzie gospodarka znajduje się w fazie przejściowej lub w krajach rozwijających się.

Konsorcjum zainteresowane było przygotowaniem nowoczesnego programu skutecznego rządzenia dla zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia wszystkich zaangażowanych partnerów.

Zaowocowało to osiągnięciem bardzo dobrych wyników w zakresie przygotowania wspólnego programu nauczania, biorąc pod uwagę stan wiedzy w UE i wymagania związane z reformą Instytucji Edukacji Wyższej w Europie, a także potrzeby krajów rozwijających się oraz przechodzących przemiany. Konsorcjum jest wspierane przez partnerów stowarzyszonych z Indii, Ukrainy, Serbii oraz Brazylii, którzy wniosą wkład w prezentowanie ostatecznych rezultatów projektu.